Scouting IRMIN - TAWEB Ermelo

Scouting IRMIN-TAWEB

Groepslogo

In de speciale jubileumuitgave van de Irminplus in 1995 (de groep bestond toen 50 jaar) stonden we natuurlijk stil bij de geschiedenis van de groep. Een hele klus, omdat er vooral uit de beginperiode weinig bekend is. In 1975 heeft Martijn Stöfsel de geschiedenis van de welpen uitgezocht en in 1980 heeft Theo de Vries indertijd de geschiedenis van de verkenners uitgezocht. Met behulp van hun stukjes uit de Irminplus en nieuwe informatie die de weken daarna door oud-leden zijn aangedragen zal de geschiedenis van onze groep verteld gaan worden. De informatie van de periode 1975 - 1995 jaar komt uit het Ir-plus archief en de herinneringen van Martijn Stöfsel. Het verhaal is aangevuld met leuke herinneringen die door verschillende leden en oud-leden zijn ingestuurd. Na 1995 is de geschiedenis steeds aangevuld door verschillende leden van de Irmin-Taweb groep.

De naam IRMIN

Irmin was een heidense Germaanse god die in de bossen op de Veluwe huisde. Hij had volgens de overleveringen een heiligdom op een heuvel in het bos bij Drie. Men vermoedt de Driesche berg. De bossen bij Drie werden dan ook de bossen van Irmin genoemd oftewel zoals men dat toen noemde, het Loo van Irmin, kortweg Irminloo. Later werd het dorp Ermelo er naar vernoemd, dus het lag wel voor de hand dat men onze groep later de Irmingroep noemde.

Toch heeft onze groep een aantal jaren de Reynoud van Gelre-groep geheten, maar toen men erachter kwam dat dit helemaal niet zo’n aardige man geweest was, is de naam veranderd in Irmin. De stichting scouting Irmin heeft deze naam tot 1975 nog gedragen.

Irmin door de jaren heen

1945 Op 6 juli 1945 werd onze groep opgericht en wel door de dames Lassche, Braamburg en Luiting en de heer Suttorp. De dames Lassche en Braamburg gingen zich bezig houden met de welpen, mevr. Lassche werd Akela, en de troep kreeg als leiding Hopman Suttorp. Mevr. Luiting trok zich terug, om zich later in het woelige padvindersleven te storten.


1946 Van de welpen is vanaf 1946 vrijwel constant een logboek bijgehouden. Hierdoor kunnen we een heleboel over de horde te weten komen. Van de verkenners zijn er van voor 1952 geen logboeken bekend en dit is dan helaas ook een onbekende periode voor ons. Lees meer

Scouting Nederland

Baden Powell

De geschiedenis van Scouting gaat meer dan honderd jaar terug. Al snel na de oprichting van Scouting ontstonden er ook Scoutingorganisaties in Nederland. Inmiddels bestaat Scouting al meer dan honderd jaar!

Scouting is in 1907 opgericht door Lord Baden-Powell. Scouting Nederland is ontstaan uit een fusie van de diverse padvindersverenigingen die ons land vroeger kende. Sinds deze fusie is de naam 'padvinder' veranderd in 'scout'.

De Geschiedenis van Baden-Powell

Het begon allemaal aan het begin van deze eeuw met 1 man: Lord Baden-Powell. Op 22 februari 1857 wordt Robert Baden-Powell geboren. Hij is geen erg goede student want hij besteed zijn tijd liever aan andere dingen. Hij trekt er graag op uit, de bossen in, tot grote ergenis van zijn leraren. Lees meer

© Scouting Irmin-taweb Ermelo - 2022 - Privacybeleid

Login voor meer functies

SponsorKliks, gratis sponsoren!