Scouting IRMIN - TAWEB Ermelo

Vertrouwenspersonen

Wie zijn wij?
Esther Koumans
2 dochters 14 en 16 jaar oud
Welpenleiding
Leerkracht basisschool

Esther Borst
1 zoon van 18 en 1 dochter van 16 jaar oud
Welpenleiding
Secretariaat/BackOffice bij psychologenpraktijk

Wat is/doet een vertrouwenspersoon?

 • Iemand met wie je vertrouwelijk kunt praten.
 • Iemand die objectief ondersteund en adviseert.
 • Helpt ongewenst gedrag te voorkomen (bespreekbaar te maken).
 • Geheimhoudingsplicht (behalve bij strafbare feiten).

Waaruit bestaat de functie van een vertrouwenspersoon

 1. Een luisterend oor bieden als verdere actie niet gewenst is.
 2. Indien gewenst, het informeel afhandelen van een klacht.
 3. Het in behandeling nemen van problemen van leden. Hieronder wordt verstaan; het bieden van ondersteuning, begeleiding en advisering om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken. Proberen de meest wenselijke en haalbare oplossing te vinden. Zo nodig door als bemiddelaar op te treden of door er één in te schakelen. Of door te verwijzen naar een externe instantie. Dit alles uitsluitend met instemming van de betrokkene.
 4. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur ten aanzien van het beleid op het terrein van bijvoorbeeld ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan.
 5. Waar mogelijk preventief te werk gaan.
 6. Vragen beantwoorden, doorverwijzen, adviseren of toetsen over al dan niet overschrijden van grenzen.
 7. Bij geruchten van klachten, onderzoeken of deze klachten werkelijk bestaan.

Voorbeelden

 • Agressie en geweld
 • Taalgebruik
 • Discriminatie
 • Pesten
 • Seksuele intimidatie
 • Veiligheid

Wat betekent dit voor de groep?

 • Ieder lid/ouder/leiding kan bij ons terecht (email).
 • Wij zullen dit in principe met zijn tweeën overleggen en oppakken.
 • Degene die ons benadert kan er ook voor kiezen dat 1 van ons optreedt als vertrouwenspersoon.
 • Daarentegen kan 1 van ons ook aangeven in (persoonlijk) conflict te komen en het aan de ander overlaten.
 • Kunnen we beide niet als vertrouwenspersoon optreden, dan zullen we contact zoeken met de vertrouwenspersoon van bijvoorbeeld de Kontiki Putten.
 • Alles wordt vertrouwelijk behandeld!

Hoe neem ik contact op?
Spreek ons aan voor, tijdens of na een opkomst, of neem contact op via het contactformulier.

Gedragsregels
Binnen scouting Irmin-Taweb hanteren wij de gedragscode van scouting Nederland. Deze gedragscode is te vinden op de website van Scouting Nederland:
https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/veiligheid/sociale-veiligheid/310-gedragscode

© Scouting Irmin-taweb Ermelo - 2020 - Privacybeleid

Login voor meer functies

Doelshoppen