Projecten

Onze groep is continu bezig met verbetering en onderhoud van het terrein, het gebouw en de materialen. Dat kunnen we niet alleen! Vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar. Op deze pagina vindt u een aantal van de grotere projecten die door onze groep gerealiseerd zijn.

Natuurlijk zijn er ook vele projecten die niet genoemd worden, maar die wel gerealiseerd worden. Denk daarbij aan het vervangen van het dak, het vervangen van de gaskachels voor pelletkachels, het plaatsen van een nieuw hek rond het terrein. Allemaal klussen die we in de afgelopen jaren hebben laten doen en allemaal ook zeker deels zelf gedaan hebben.

Marktplaats verkoop (doorlopend)

Iets te verkopen? Laat ons uw spullen verkopen en help daarmee Irmin-Taweb!

Het Irmin-Taweb marktplaats account is een sponsormogelijkheid voor u om onze groep te steunen. Heeft u waardevolle spullen waar u niets meer mee doet? Maar heeft u geen tijd of zin om deze te verkopen? Doneer het ons!

Wij zijn doorlopend opzoek naar spullen die wij via marktplaats.nl kunnen verkopen. Denk dan vooral aan grote (witgoed) apparaten etc. In principe is de opbrengst 100% voor de groepskas, tenzij anders met u afgesproken. U sponsort ons dus zonder dat het u veel moeite kost, en wij kunnen daar weer leuke of nuttige dingen mee doen voor de groep!

Grote relatief waardevolle spullen mogen in overleg naar het clubhuis gebracht worden. Voor kleinere spullen die meer geschikt zijn voor de kleedjesmarkt op koningsdag zal tegen die tijd een oproep gemaild worden.

Wij hopen op uw hulp!

Poort (2016)

Tijdens het traject groepsontwikkeling komt naar voren dat onze groep niet herkenbaar genoeg is vanaf de weg. Om deze herkenbaarheid te vergroten willen we een toegangspoort bouwen. De plannen hiervoor zijn in 1999 eigenlijk al bedacht. Het ontwerp dat toen is gemaakt gaan we grotendeels toepassen.

Na het nodige voorbereidingswerk willen we de poort op 1 dag overeind zetten. Daarvoor maken we eerst de losse onderdelen, die we zo veel mogelijk van te voren in elkaar zetten zodat we de poort als een soort bouwpakket overeind kunnen zetten.

Dus eerst bomen schillen, op lengte zagen, gaten maken, palen aan elkaar verbinden en alles klaarleggen. Maar ook stortten we van te voren de poeren waar de poort op moet komen.

Op de dag zelf starten we al vroeg met het bouwen van het steiger en overeind zetten van de 1e zijkant. De stalen poten waar de poort op komt te staan moeten ter plekke gelast worden, daarna kunnen er gaten in de fundering gemaakt worden en kan de poort met chemische ankers op zijn plek gezet worden.

Aan de andere kant hetzelfde trucje en nu begint het echt zware werk. De bovenligger en de driehoeken moeten omhoog gehesen worden, ter plekke geboord en met elkaar verbonden worden. Daarbij komt het grotendeels aan op mankracht.

Halverwege de middag begint de poort al goed op te schieten en kan er aan het afwerken gestart worden. Er mist nu alleen nog een mooi bord, dat wordt in de weken erna geregeld waarna deze in de poort gehangen wordt. Als het bord ook hangt is het tijd voor een groepsfoto met alle scouts onder de mooie nieuwe poort!

Renovatie van de keuken en toiletgroepen (2015)

Naar aanleiding van een nieuw meerjaren onderhoudsplan voor ons gebouw hebben we besloten wat extra subsidies aan te vragen. Deze hebben we gelukkig gekregen, waardoor we mede de kans hebben om de keuken en de toiletgroepen te renoveren. De bestaande keuken en toiletgroepen zijn namelijk alweer ruim 20 jaar oud en toe aan een grootschalige opknapbeurt. We willen van het huidige staflokaal een herentoilet maken, dan kunnen we het huidige herentoilet bij de keuken trekken die dan 2x zo groot wordt. Uiteraard dient ook het bestaande damestoilet volledig vernieuwd te worden. Ook willen we natuurlijk wel een nieuw staflokaal, welke op het zoldertje boven het welpenlokaal dient te komen. Als laatste is ons oog gevallen op een mooie gietvloer, die het schoonmaken moet vereenvoudigen. Al met al zijn er erg ambitieuze plannen gemaakt door Ontwerp en adviesbureau van Hout.

Er moet natuurlijk gestart worden met slopen, oude keuken eruit, oude toiletten weg en een doorbraak tussen de welpen en beverzolder. een en ander dient ook gefaseerd te gebeuren omdat de opkomsten gewoon doordraaien. Gelukkig wordt een groot deel van het werk voor ons uitgevoerd door Klusbedrijf van Hout.

Er blijft echter nog genoeg werk over voor de vrijwilligers, zo hebben we het slopen, timmeren van de tussenwanden en het aanbrengen van de plafonds en verlichting zelf uitgevoerd. Ook hebben we gesausd en geschilderd. Na maanden hard werken mag het resultaat er wezen!

Kampvuurkuil (2013/2014)

Met de nieuwbouw van plan “het Trefpunt” komen er woningen vlak bij de huidige kampvuurkuil te staan. Aangezien de huidige kampvuurkuil aan groot onderhoud toe is en de plaats door de nieuwbouw niet meer optimaal is, wordt besloten een nieuwe kampvuurkuil te maken. In overleg met de verkopende en bouwende partijen wordt er door de aannemer een nieuwe kuil gegraven waar we druk aan de slag kunnen met een mooie nieuwe, duurzame stookplaats. Hieronder is het ontwerp daarvan te zien.

Na de nodige voorbereidingen en pogingen om een en ander gesponsord te krijgen wordt er besloten dat de materialen toch echt gekocht moeten worden. Gelukkig wil de firma Pieper wel een beetje korting geven, dus materialen besteld en wachten op het binnenkomen.

Na het graven van de kuil door de aannemer kan er gestart worden met het harde werk. Weken achtereen wordt er gewerkt met de explorers, stam en ouders om de nieuwe kampvuurkuil te realiseren. dat begint bij een goede fundering. Dus bekisting stellen, wapening erin en storten.

Dan wordt het tijd om het metselwerk te starten steeds een bank, eerst de laagste dan 1 hoger en zo steeds door. Telkens de herhaling, fundering storten opmetselen, aanvullen en weer van voor af aan. Tot alle drie de lagen gereed zijn.

Uiteindelijk mag het resultaat er zijn en kan het nieuwjaarskampvuur plaatsvinden in de nieuwe kampvuurkuil!

Materiaalhok (2007)

Na veel praten en rekenen is het zover, we zijn begonnen met de bouw van een nieuw hout- en materiaalhok! Dit was hard nodig, het bestaande houthok stond op instorten, en ook het beruchte “Bivak 3” was niet echt veilig meer. Op deze pagina zullen we informatie over de bouw geven en de bedrijven die ons helpen bedanken.

Sponsoren bedankt!

  • Klusbedrijf van Hout: Voor de voorbereiding en de begeleiding van de bouw en het regelen en leveren van de materialen en sponsoren.
  • BV Architektenburo Slager BNA: Voor de adviezen en het plotten van de aanvraagtekeningen en de bouwtekeningen.
  • Henk van Grevenhof grondwerken: Voor het uitgraven.
  • Post Harderwijk: Voor het met korting leveren van het beton en het storten ervan op zaterdag.
  • Hout en plaatmateriaal van der Leeden: Voor het tegen inkoopsprijs leveren al het houtmateriaal.
  • Calduran kalkzandsteen BV: Voor het schenken van de kalkzandstenen.
  • Evert ten Hove: Voor het schenken van de golfplaten, balkhout voor het dak en de balken voor het hek.

Niet gesponsord voor het houthok, maar toch bedankt!

  • Vakschilders Ermelo: Voor het schilderen van het hele clubgebouw.
  • BEBO Import BV Ermelo: Voor het sponsoren van het nieuwe hek aan de weg.

03-06-07 – Afbreken oude houthok

Iets nieuws bouwen op dezelfde plek kan niet zonder het oude eerst weg te halen. Nadat al het hout is overgeheveld naar bivak 3 kan de sloophamer er tegen aan. Velen laten hun agressie dankbaar zegevieren op het oude houthok. Met donder en geweld gaan de sloophamers, zagen en allerhande hulpmiddelen tekeer. Het resultaat is een bult puin. Deze bult puin word door sommigen gezien als het ultieme vreugdevuur. Het is weliswaar fijn dat er een nieuw hok komt, maar om nou van het oude hok een vuur te maken is wat teveel gevraagd van het incasseringsvermogen van de omwonenden. Nadat de aanhangers geladen zijn kan de zooi weer worden afgevoerd.

Maar na al dit sloopgeweld is de ruimte vrij gekomen. Eindelijk kan er worden begonnen met het nieuwe houthok. De vrijwilligers vonden het slopen nog niet zo erg, en dat is mooi. We zullen ze nog hard nodig hebben. We gaan ervoor!

14-07-07 – Bekisting en bewapening geplaatst

Op 14 juli kwam er weer team van vrijwilligers opdraven om te werken aan het houthok. Deze dag is men druk in de weer geweest met de voorbereidingen voor de bouw. Na de sloop van het oude houthok was nu de tijd rijp voor het bouwrijp maken van de grond. Kruiwagens vol puin en zand werden verzet om de grond netjes te maken. Rondom het toekomstige houthok werd een sleuf gegraven voor de fundering. Aan het eind van de dag waren we weer een eindje verder op weg naar een nieuw houthok. De wapeningsnetten zijn geplaatst en het beton kan gestort worden. Iedereen heeft ook nu weer goed zijn best gedaan en alle vrijwilligers bedankt!

21-07-07 – Betonnen vloer storten

Nadat vorige week de voorbereidende werkzaamheden zijn getroffen is het vandaag eindelijk zo ver! Het eerste tastbare onderdeel van het nieuwe houthok word gefabriceerd. Niet het eerste het beste steentje maar de hele betonvloer en fundering! ‘s Ochtends waren de trouwe vrijwilligers weer van de partij. Dit keer werden we bijgestaan door een Post Harderwijk, die het beton aanleverde. De hele ochtend konden we ons uitleven met een hark, schop of ander materieel om het beton te verdelen. De laarzen van menigeen werden er wat vies van, maar ach, je ziet waarvoor je het doet! We doen het namelijk allemaal voor het resultaat. Aan het eind van de ochtend lag er een prachtige, strakke betonvloer!

25-08-07 – Kalkzandstenen metselen

Afgelopen week zijn de gratis kalkzandstenen gearriveerd. Dit betekende dat er weer werk aan de winkel was. Er moest gemetseld worden! Nadat er verscheidende voorbereidingen waren getroffen, zoals het vegen van de betonvloer, klaarzetten van de stenen en het spannen van de metseldraden, kon er gestart worden.

Na de overheerlijke lunch, keurig verzorgt door de vrouw des clubhuizes, Hennie, werd er weer keihard verder gewerkt. Aan het eind van de dag was er weer een mooi resultaat geboekt. De hele omtrek van het toekomstige houthok is nu voorzien van een rij kalkzandstenen. Eindelijk gaan we de hoogte in! Een volgende keer kunnen we verder de hoogte in, dan met hout en rabatdelen. Dit hout is vandaag ook alvast opgehaald en afgeladen.

Kortom een nuttig dagje waarin er weer wat moois is gedaan. Helaas was deze dag niet zo druk bezaaid met vrijwilligers. Diegene die wel aanwezig waren hebben zich desalniettemin dubbel zo hard ingezet. Wederom bedankt!

27-08-07 – Houten geraamten

Zoals gezegd zouden we vandaag de hoogte pas echt in gaan. En dat is dan ook gebeurd. Met een groepje vrijwilligers is er weer keihard gewerkt aan het houthok. ‘s Middags zijn we begonnen met de houten geraamtes voor de wanden. Het gezegde “meten is weten” werd veelvuldig toegepast met als resultaat dat er aan het eind van de middag prachtige, rechte geraamtes bovenop de kalkzandstenen stonden.

Na een goed voorbereidde maaltijd van Hennie kon het trouwe groepje vrijwilligers weer door buffelen. Met enige versterking zijn we begonnen met de rabatdelen op de geraamtes te maken. Hier en daar werd nog een geraamte geplaatst en ook is er nog een hele aanhangwagen gevuld met afvalhout. Aan het eind van de avond was het resultaat overweldigend: de contouren van het hok zijn goed zichtbaar geworden en we zijn weer een heel stuk opgeschoten.

01-09-07 – Rabatdelen en kapspanten

Het gebeurt allemaal niet vanzelf, dus vandaag moest er weer flink gewerkt worden. En dat is dan ook zeker gelukt. We zijn weer een heel eind verder gekomen. Om 9.00u stonden de eerste mensen al klaar om aan het werk te gaan, en dit hebben we volgehouden tot 18.00u. Een lange dag dus, met deze keer weer wat meer vrijwilligers. Allemaal bedankt!

Het voordeel van veel mensen en een lange dag is dat er heel veel gedaan kan worden. De wanden zijn bijna allemaal dichtgemaakt met rabatdelen. Voor de nodige steun en stevigheid werd er ook een tweetal dakspanten geplaatst. De binnenmuur tussen het houthok en het materiaalhok is tevens ook een feit geworden. Een dag met veel harde werkers, potloden, meetlinten, zaagmachines en spijkerapparaten.

Mede door deze zeer productieve dag zijn de contouren van het hok nu heel duidelijk zichtbaar en we schieten al een mooi eind op. Komende maandag gaan we weer veder. Ook dan willen we weer veel doen, dus komt allen helpen!

03-09-07 – Dakliggers en afwerking rabat

Vandaag hadden nog een aantal mensen vakantie wat betekende dat er weer aan het houthok gewerkt kon worden. Het vaste groepje was weer van de partij en de vorderingen gingen weer in een hoog tempo. Overdag zijn we vooral bezig geweest met de afwerking en de laatste restjes rabat af te maken. Een ander deel van de groep ging verder met de dakbalken die het dak straks moeten gaan dragen. De wanden zijn nu overal nagenoeg af en ook het dak begint gestalte te krijgen.

‘s Avonds zijn we weer aan de slag gegaan. Ineens waren er heel veel vrijwilligers. Heel erg mooi, maar af en toe was er wel een rij wachtende bij het gereedschap. Desondanks is er hard gewerkt. Last but not least; aan het eind van de avond zijn de eerste dakplaten het aanhangerhok opgegaan. We kunnen dus al wat spullen droogleggen, wat ook hard nodig was.

Volgende keer hopen we een heel eind te komen met het dak. Dan zijn we nog niet direct klaar maar we zijn een mooi eind op weg. Met dank aan alle vrijwilligers die zich, ook vandaag weer, goed ingezet hebben!

08-09-07 – Dichtmaken dak

Ook vandaag werd er weer aan het houthok gewerkt. We begonnen wat later dan normaal omdat het beginkamp plaats vond. Terwijl hier en daar nog een puntje rabat werd geplaatst kon er al begonnen worden met dakplaten.

Het was even gepuzzel en een aantal metingen verder, maar toen kon toch eindelijk de eerste dakplaat vast. Dakplaten werden aangegeven, verschoven en vastgeschroefd. Kortom: een hele klus weer waar met uiterste precisie aan gewerkt moest worden. Na een goede ordening van de platen en een goed plan ging het steeds sneller.

Het resultaat was uitstekend. Aan het eind van de dag was het dak klaar! Nu alleen da nokken nog vastzetten en de deuren erin hangen, dan is het houthok van buiten af! De vrijwilligers hebben zich weer goed ingezet en het einde komt langzamerhand in zicht!

15-09-07 – Schilderen & deuren afhangen

Deze zeer productieve dag begon al vroeg. Er werd gestart met het vastmaken van nog een aantal dakplaten en de nokken. Tegelijkertijd was er ook een team onderweg om grindtegels te halen voor de “oprit”. Nadat deze klus voltooid was werd er natuurlijk niet gelummeld of geouwehoerd, maar gewerkt.

Een vijftal man nam de kwast ter hand. Niet om zich artistiek uit te leven maar om in drie uur het hele houthok te schilderen. Met een prachtig resultaat tot gevolg. Ondertussen werden de deuren erin gehangen en de sloten werden erop gemaakt. De dag was nog niet voorbij dus is men ook begonnen met stellingen voor het pionierhout. Zelfs dit is nog op tijd afgekomen.

Dit alles betekent dat het houthok op een paar kleine puntjes na klaar is. Eindelijk, het nieuwe houthok is af! Via deze weg nogmaals een bedankje voor de goede inzet van de vrijwilligers, de sponsoren en zeker niet op de laatste plaats Klusbedrijf Van Hout voor de professionele begeleiding en het ter beschikking gestelde gereedschap.

06-10-07 – Tegels leggen

Het houthok is dan nu wel af, dat wil niet zeggen dat alle klusjes geklaard zijn. Waar men vroeger altijd in het zand stond te trekken aan een aanhanger, hoeft dat in de toekomst niet meer. Vandaag is namelijk weer hard gewerkt aan een oprit.

Na het uitgraven van de bekisting kon men beginnen met het uitvlakken van de grond. De grond was al keurig op niveau gebracht en ook wit zand was voorradig. Terwijl een aantal mensen nog bezig waren met het verwijderen van de bekisting en anderen druk waren met uitvlakken, gingen de eerste grindtegels de grond in.

Aan het eind van de dag zullen er wel een aantal mensen last van hun rug gehad hebben door het zware werk. Dit zware werk heeft echter wel geresulteerd in een keurige oprit waar de aanhangers met veel gemak kunnen worden aangekoppeld en iedereen er goed bij kan. De puntjes op de “i” zijn het die het hem maken. Het laatste puntjes betreffen nog de verlichting in het houthok, het lassen van de kolommen en het inrichten van het nieuwe materialenhok. Maar dan is ook echt alles af.

13-10-07 – Lassen kolommen & elektra

Verder aan de welbekende puntjes op de i. Vandaag is Sander zo vriendelijk geweest de kolommen te lassen. Tegelijkertijd heeft Leo het elektra op zich genomen en is ook daar een eerste stap in gezet. Zo zijn we weer een stukje dichter bij het einde gekomen! Iets wat ook nodig is, want 3 november is de officiële opening van het nieuwe hout en materialenhok, dan moet alles dus wel af zijn.

03-11-07 – Officiële opening!

Na jaren van discussiëren, rekenen, wikken en wegen was het op 14 juli dan zover. Op 14 juli 2007 werd namelijk begonnen met de eerste echte werkzaamheden aan het nieuwe hok. Na drie maanden hard werken was dit prachtige, nieuwe hok af. Zo’n hok bouwen gaat natuurlijk niet vanzelf. De vrijwilligers waren soms op een hand te tellen en soms had je aan beide paren handen en voeten nog niet genoeg. Één ding is zeker: er hebben veel mensen geholpen. Al met al dus een goede reden om het hok officieel en feestelijk te openen.

Op 3 november was het zover. De hele groep stond keurig in het gelid en namens het bestuur werden verscheidene bedankjes uitgedeeld. De onthulling vond plaats door het wegduwen van een zeil vanuit een kabelbaan. Na het officiële gebeuren kon men gezellig nakeuvelen en het hok bewonderen onder het genot van een bakje koffie en een lekker stuk taart.

24-11-07 – De laatste hand

Het hok is dan nu geopend en dat is heel fijn. Het zou scouting echter niet zijn als dit betekende dat er geen werk meer was. Zo is in de laatste weken nog hard gewerkt aan de verlichting en elektra door Leo.

Het bouwtechnische gedeelte is dan nu wel klaar maar nu moet er nog optimaal gebruik worden gemaakt van het nieuwe hout- en materiaalhok. Daarom zijn we op de klussendag nog hard bezig geweest om het hok in te richten. Er zijn praktische stellingen gemaakt waar allerhande spullen in kan worden opgeruimd. Vervolgens zijn alle dingen erin gezet voor zover dat nog niet gedaan was. Dat alles er nu in staat betekend dat het oude Bivak 3 leeg is. De klussers konden hun agressie hier volledig op bot vieren en het was dan ook snel met de grond gelijk gemaakt.

Via deze weg willen we de vrijwilligers en sponsors nog een allerlaatste keer bedanken. Met name de explorergroep en klusbedrijf Van Hout hebben hard gewerkt aan het hout- en materiaalhok. Bedankt!