Privacybeleid

Privacy statement

In het privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting Irmin-Taweb. Scouting Irmin-Taweb houdt zich aan de privacy richtlijnen van Scouting Nederland, deze richtlijnen zijn terug te vinden op www.scouting.nl/privacy.

Lidmaatschapsregistratie

De lidmaatschapsregistratie verloopt via een inschrijfformulier. De teamleider van de speltak waarvoor het jeugdlid ingeschreven wordt en de penningmeester van de groep verwerken deze inschrijving in Scouts Online, het online ledenadministratie platform van Scouting Nederland. Hierna wordt het inschrijfformulier zorgvuldig bewaard door de penningmeester. Voor Scouts Online zie het privacy statement op www.scouting.nl/privacy.

Gezondheidsformulieren bij activiteiten en kampen

Scouting Irmin-Taweb hecht veel waarde aan een veilige speelomgeving. Toch zit een ongeluk in een klein hoekje en kan het soms nodig zijn om een arts te bezoeken. Ook is het voor activiteiten die langer duren dan een reguliere opkomst, zoals een overnachting of kamp, noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden beschikt over informatie over de gezondheid van het lid. Denk hierbij aan voedselallergieën of medicijngebruik. Voor deze gelegenheden wordt gebruikgemaakt van een gezondheidsformulier / -vragenlijst die eens per jaar dient te worden ingevuld en ingeleverd door de ouders/verzorgers. De ingeleverde vragenlijsten worden zorgvuldig bewaard en digitaal geregistreerd in een beveiligde omgeving. De vragenlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de speltak van uw zoon / dochter. 

Relevante gezondheidsinformatie opkomsten

In sommige situaties is het noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden op de hoogte is van bepaalde medische informatie of informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie zoals allergieën of medicijngebruik. Scouting Irmin-Taweb mag deze ‘bijzondere persoonsgegevens’ niet registreren, maar wijst ouders/verzorgers bij lidmaatschapsregistratie op het belang van het verstrekken van deze informatie aan het leidingteam. Het verstrekken van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger.

Financiele gegevens

Om de financiële administratie te voeren vullen leden een doorlopende SEPA-machtiging in. Deze machtigingsformulieren worden conform de SEPA-regelgeving fysiek bewaard en machtigingsgegevens worden geregistreerd in ledenadministratiesysteem Scouts Online. Voor Scouts Online zie het privacy statement op www.scouting.nl/privacy. De penningmeester van de Scouting Irmin-Taweb heeft inzicht in de financiële gegevens.

Contactlijsten

Iedere speltak heeft de beschikking over een fysieke lijst met namen, adresgegevens en telefoonnummers van leden en ouders. In geval van nood kan de begeleiding ouders van de jeugdleden zo bereiken. Deze contactlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de betreffende speltak en worden zorgvuldig bewaard. De contactlijsten worden na afloop van een seizoen vernietigd.

Er wordt gebruik gemaakt van diverse maillijsten om mails aan personen te verzenden. Deze maillijsten zijn bij onze webbeheerder www.one.com in een beveiligde omgeving opgeslagen. Het gaat hierbij alleen om een lijst met mailadressen. Indien deze maillijsten gebruikt worden wordt uw mailadres niet bekend gemaakt aan derden.

Tevens worden ouders en jeugdleden gemaild vanuit individuele maillijsten, bijgehouden door voornamelijk de teamleiders. Indien een mail vanuit een eigen maillijst verzonden wordt, zal uw mailadres altijd in de BCC verzonden worden en daarmee dus niet zichtbaar zijn voor derden.

Beeldmateriaal

Scouting Irmin-Taweb maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van Scouting Irmin-Taweb en als herinnering. Bij lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken en publiceren van beeldmateriaal van het betreffende jeugdlid. Publiceren van beeldmateriaal geschied zonder naam. Toestemming is altijd in te trekken.

Account website

Indien u van de webbeheerder de beschikking gekregen heeft over een account op de website worden uw gebruikersnaam, mailadres en wachtwoord (welke door ons automatisch gegenereerd wordt) opgeslagen in een beveiligde database op de website. Indien u het account wenst op te heffen of uw lidmaatschap bij Scouting Irmin-Taweb beëindigd wordt u uit de database verwijdert, er blijft dan alleen een verwijzing naar uw gebruikersnaam in de database staan om de website functioneel te houden.

Verhuur

Indien u een optie plaatst via de website worden uw gegevens opgeslagen in een beveiligde database. 30 Dagen na het verlopen van de optie worden uw gegevens automatisch uit ons systeem verwijderd.

Indien u de optie omzet in een definitieve reservering en het daarbij behorende contract opstuurt blijven uw gegevens in de database bewaard tot 30 dagen na het afronden van de huurperiode (de huurperiode is afgerond na het terugstorten van de borg of na annulering van de huurperiode). Het contract dienen we te bewaren tot na de aangifte van de toeristenbelasting, dit geschied jaarlijks in januari, daarna worden de contracten vernietigd. Contracten worden door de beheerder verhuur zorgvuldig bewaard.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt voor het functioneren van de website en het meten van bezoekersstromen (analytics, dit gebeurt anoniem). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Scouting Irmin-Taweb gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doeikermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Namelijk beginnend met _utm en _ga Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Communicatie

Het privacy beleid van Scouting Irmin-Taweb is terug te vinden via www.irmin-taweb.nl en op te vragen via het secretariaat op secretaris@irmin-taweb.nl.

Datalekken

Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit conform het ‘protocol datalekken verwerkers’ gemeld bij Scouting Nederland via privacy@scouting.nl. Na melding van een datalek heeft Scouting Nederland een informatieplicht die voorschrijft dat leden worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd.

Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)

Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert Scouting Irmin-Taweb binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat (secretaris@irmin-taweb.nl). Conform het privacybeleid van Scouting Nederland wordt dit verzoek in overleg met de afdeling Juridische zaken van Scouting Nederland in behandeling genomen.