Vertrouwenspersoon

Wie ben ik?

Ik ben Henkjan Heilijgers, ik heb twee kinderen: Pepijn en Joris. Pepijn is een welp en Joris kan in januari eindelijk naar de bevers. Pepijn ging voor het eerst bij Irmin-Taweb op kamp toen hij nog vier was, ik deed dat zelf voor het eerst toen ik zeven was maar dan bij scouting Kon-Tiki. Bij die vereniging ben ik zelf altijd jeugdlid gebleven en ik heb daar leiding gegeven en verschillende bestuursfuncties gehad. Ik heb zo’n acht jaar op een basisschool gewerkt in Harderwijk, nu werk ik een aantal jaar bij MBO Amersfoort met jongeren van 16-26. Je mag me altijd aanspreken of via het contactformulier een bericht sturen als je iets wilt bespreken.

Wat is/doet een vertrouwenspersoon?

 • Iemand met wie je vertrouwelijk kunt praten.
 • Iemand die objectief ondersteund en adviseert.
 • Helpt ongewenst gedrag te voorkomen (bespreekbaar te maken).
 • Geheimhoudingsplicht (behalve bij strafbare feiten).

Waaruit bestaat de functie van een vertrouwenspersoon

 1. Een luisterend oor bieden als verdere actie niet gewenst is.
 2. Indien gewenst, het informeel afhandelen van een klacht.
 3. Het in behandeling nemen van problemen van leden. Hieronder wordt verstaan; het bieden van ondersteuning, begeleiding en advisering om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken. Proberen de meest wenselijke en haalbare oplossing te vinden. Zo nodig door als bemiddelaar op te treden of door er één in te schakelen. Of door te verwijzen naar een externe instantie. Dit alles uitsluitend met instemming van de betrokkene.
 4. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur ten aanzien van het beleid op het terrein van bijvoorbeeld ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan.
 5. Waar mogelijk preventief te werk gaan.
 6. Vragen beantwoorden, doorverwijzen, adviseren of toetsen over al dan niet overschrijden van grenzen.
 7. Bij geruchten van klachten, onderzoeken of deze klachten werkelijk bestaan.

Voorbeelden

 • Agressie en geweld
 • Taalgebruik
 • Discriminatie
 • Pesten
 • Seksuele intimidatie
 • Veiligheid

Wat betekent dit voor de groep?

 • Ieder lid/ouder/leiding kan bij me terecht (email).
 • Degene die me benadert kan er voor kiezen dat ik optreedt als vertrouwenspersoon.
 • Kan ik niet als vertrouwenspersoon optreden, dan zal ik contact zoeken met de vertrouwenspersoon van bijvoorbeeld de Kon-Tiki Putten.
 • Alles wordt vertrouwelijk behandeld!

Hoe neem ik contact op?
Spreek me aan voor of na een opkomst, of neem contact op via het contactformulier.

Gedragsregels
Binnen scouting Irmin-Taweb hanteren wij de gedragscode van scouting Nederland. Deze gedragscode is te vinden op de website van Scouting Nederland:
https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/veiligheid/sociale-veiligheid/310-gedragscode